Republic Services

Poster Generator

Poster Options: Dry | Wet | Customized

Language Options: English | Spanish | Vietnamese

Recycling Bin Poster Generator for Wet Waste

Wet

Vật liệu hữu cơ

Bỏ vật liệu chấp nhận được một cách riêng rẽ vào thùng màu xanh lá hoặc bỏ vật liệu chấp nhận được vào các túi nhựa trong suốt vào thùng màu xanh lá. Không được bỏ thủy

 

Select up to 8 images to add to your poster

Vật Liệu Được Chấp Nhận: Vật Liệu Được Chấp Nhận: Bìa Cứng, Giấy Hỗn Hợp, Giấy Đã Cắt Vụn, Túi Nhựa, Vật Đựng Bằng Nhựa, Giấy Quấn Dạng Bong Bóng (bỏ vào túi nhựa), bọt Styrofoam (chỉ đối với dạng styrofoam khối, không phải dạng hạt), Chai/Hộp Kim Loại

 

Save as pdf     Reset