Republic Services

Poster Generator

Poster Options: Dry | Wet | Customized

Language Options: English | Spanish | Vietnamese

Recycling Bin Poster Generator for Dry Waste

Dry

Vật Liệu Có Thể Tái Chế & Mọi Thứ Khác

Cho vật liệu được chấp nhận vào thùng màu xanh dương. Cho lượng thủy tinh nhỏ vào các túi nhựa trong bên trong thùng này.*

 

Select up to 8 images to add to your poster

Vật Liệu Được Chấp Nhận: Tấm Bìa & Giấy Sạch, Chai & Lọ Thủy Tinh, Vật Liệu: Đóng Gói**, Thảm & Tấm Lót, Những Vật Dụng Tái Sử Dụng, Nhựa, Gỗ Sạch, Kim Loại Phế Thải, Hộp Kim Loại, Ly Tách & Vật Chứa Bằng Xốp, Đồ Dùng cho Các Dịch Vụ Có Thể Ủ Phân Được

 

Save as pdf     Reset