Republic Services

Poster Generator

Poster Options: Dry | Wet | Customized

Language Options: English | Spanish | Vietnamese

Recycling Bin Poster Generator for Customized Waste

Custom

Đã tùy chỉnh

Cho vật liệu được chấp nhận vào thùng màu trắng. Bỏ thủy tinh vào các túi nhựa trong.

 

Vật Liệu Được Chấp Nhận: Vật Liệu Được Chấp Nhận: Bìa Cứng, Giấy Hỗn Hợp, Giấy Đã Cắt Vụn, Túi Nhựa, Vật Đựng Bằng Nhựa, Giấy Quấn Dạng Bong Bóng (bỏ vào túi nhựa), bọt Styrofoam (chỉ đối với dạng styrofoam khối, không phải dạng hạt), Chai/Hộp Kim Loại

 

Save as pdf     Reset